Juggling Lab

Juggling Lab je siteswap generátor – simulátor žonglérskych trikov. Pre pochopenie siteswapového zápisu doporučujem prečítať si – juggle.sk/sk/siteswapy/siteswapy/.

Ak sa Vám generátor nezobrazuje, zrejme nemáte nainštalovanú Javu – stránka pre stiahnutie www.java.com

Pole Pattern – zadávajte siteswap v správnom tvare – príklady: 7531 asynchróny trik, (6x,4)* obojstranný synchrónny trik, [75][13] multiplex, ([6x4x],[46])* obojstranný synchro multiplex, <2|3p><2p|3><[3p/2]|3p><3|3> passing s multiplexom pre dvoch, 5BL5555 trik s bouncingom…

Pole Throws per second – zadajte číslo väčšie ako 0 – počet hodov za 1 sekundu

Pole Dwell ratio – zadajte číslo z rozmedzia 0-2 – zlomok z celkového času, ktorý udáva čas loptičiek v rukách

Pole Manual settings – zapisujeme vo formáte príkaz=možnosti

príkazy: (viac príkazov je od seba oddelených “;” )
- pattern = 7531 (siteswap v korektnom tvare) – náhrada za pole Pattern
- tps = 5.0 – náhrada za Throws per second
- dratio = 0.32 – náhrada za Dwell ratio
- colors = {red}{blue}{green} alebo {0,255,0}{255,0,0} (rgb formát) alebo mixed – preddefinované farby: black, blue, cyan, gray, green, magenta, orange, pink, red, yellow
- propdiam = 4 – číslo väčšie ako 0 udáva priemer použitého náčinia
- prop = ball, ring, alebo image – použité náčinie
- gravity = 1500 – gravitačné zrýchlenie (reálne je 980)
- bouncefrac = 0.5 – čislo väčšie ako 0 udáva zlomok energie, ktorá sa použije pri návrate v bouncingu

  • Twitter
  • Email
  • Blogger
  • RSS
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>