Zdroje

[1] TASCHEN, M.C. Escher a jeho magie, Praha: Nakladateľstvo Slovart s.r.o., 2009. ISBN – 978-80-7391-314-4

[2] Folta, J., Videní a zobrazování, Člověk – umění – matematika. Bečvář, J.,
Fuchs, E., Praha: Prometheus, 1996

[3] Pokorný, A., Tapetové vzory a grupy, Bakalárska práca, Masarykova univerzita v Brne, 2008

[4] Ilucová, L, Rovinné grupy symetrií vo výtvarnom umení, str. 123-130 v 29. mezinárodní konference matematiky, Bečvář, J., Bečvářová, M., Praha: MATFYZPRESS, 2008

[5] Tihlaříková, M., Geometrie a Escherovská grafika, Diplomová práca, Masarykova Univerzita v Brne, 2003

[6] Tihlaříková, M., History of applications of hyperbolic geometry, Dizertačná práca, Masarykova Univerzita v Brne, 2010

[7] Kavitha, K., Symmetry Classifications of Periodic Tilings – Escher’s drawings, National University of Singapore, 2002/2003

[8] Lockwood, E. H., Macmillan, R. H., Geometric Symmetry, Cambridge University Press 1978