Pravidelné telesá

Veci, ktoré chcem vyjadriť, sú tak dokonalé a čisté.

M.C. Escher

Maurits Escher bol počas celej svojej tvorby fascinovaný rádom, pravidelnosťou a symetriou. Niet sa čo diviť, že našiel záľubu v zobrazovaní pravidelných telies.

Platónske telesá

Platónske telesá sú pravidelné konvexné mnohosteny, ktorých steny sú tvorené pravidelnými zhodnými mnohouholníkmi a z každého vrcholu vychádza rovnaký počet hrán.

Existuje 5 platónskych telies:

štvorsten – tetraeder (tvorený rovnostrannými trojuholníkmi),

kocka – hexaeder (tvorená štvorcami),

osemsten – oktaeder (tvorený rovnostrannými trojuholníkmi),

dvanásťsten – dodekaeder (tvorený pravidelnými päťuholníkmi),

dvadsaťsten – ikosaeder (tvorený rovnostrannými trojuholníkmi)

 

Platí medzi nimi tzv. princíp duality. Vrcholy každého platónskeho telesa sú ťažiskami stien opísaného platónskeho telesa.

Kocka je duálna s osemstenom. Dvanásťsten s dvadsaťstenom. Štvorsten je duálny sám so sebou.

 

Escherova kresba – Štyri pravidelné telesá

Vo svojich štúdiach k pravidelným telesám napríklad opísal piatim štvorstenom dvadsaťsten.

V diele Hviezdy Escher použil množstvo prenikajúcich sa platónskych telies.

V jeho obrazoch sa často stretávame s kontrastom, čoho dôkazom je aj Rád a chaos I a II.