M. C. Escher

M. C. Escher bol holandský grafik, ktorý výrazne ovplyvnil nielen umenie ale aj matematiku 20. storočia. Stručnému popisu a rozboru jeho prác sú venované tieto webové stránky.