Žonglování jako terapie

Žonglování je v českém prostředí chápáno jako aktivita patřící spíše do cirkusu nebo na ulici než na akademickou půdu. Dagmar Trávníková, studentka doktorandského programu Fakulty sportovních studií, se v rámci projektu své disertační práce a svého pedagogického působení na MU snaží význam této v mnoha směrech prospěšné aktivity obhájit.

Pro většinu populace představuje žonglování pouze cirkusovou dovednost, ne příliš dostupnou v denním životě. Není u nás obvyklé, jako například v Německu, aby žonglování tvořilo součást výuky školní tělesné výchovy. Přitom je ale žonglování vhodným nástrojem pro rozvoj motorických schopností, nervosvalové koordinace a rovněž kreativity. Instruktor či učitel žonglování nemusí pouze předávat již známé techniky a triky, ale může nechat své svěřence objevovat nové možnosti a propojení žonglování s dalšími dovednostmi, jako je balancování předmětů či vlastního těla na různých balančních pomůckách (rolovací deska s válcem, šlapák, aj.). Žonglování rovněž rozvíjí potřebu prezentovat své vlastní objevené artistické prvky nějakému publiku, a podporuje tím schopnost samostatného a sebevědomého vystupování. Vedle duševní stránky se rozvíjí žonglérskými pohybovými aktivitami také smysl pro rytmus, návyky ke správnému držení těla, rovnováhu, obratnost a prostorovou orientaci. Dále je žonglování činností zlepšující koordinaci, soustředění, a rozvoj vztahů mezi mozkovými hemisférami. Proto je používána též jako terapeutický prostředek.

Cílem výzkumného projektu Dagmar Trávníkové je prokázat pozitivní vliv pravidelné aplikace psychomotorických aktivit a žonglování na zlepšení koordinačních schopností, pozornosti, prostorové orientace, smyslu pro rytmus a dalších funkcí a tím i na kvalitu života jedince. Výzkum je realizován formou pedagogického experimentu, pro jehož účely byla vybrána skupina adolescentů se specifickými poruchami učení a chování, poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD).

Za účelem načerpání nových zkušeností a informací se Trávníková zúčastnila interaktivního semináře v bruselském centru pohybového a cirkusového umění. Absolvovala workshopy „Žonglování a pohyb“ a „Tělo a rytmus“, vedla psychomotoricko-žonglérské dílny ve specializované instituci pro děti s vývojovými poruchami učení. Psychomotorické aktivity a žonglování pro ně byly zajímavou inspirací a motivací k terapii vedoucí k eliminování negativních důsledků vývojových poruch učení a chování zejména v oblasti pozornosti, koncentrace, koordinace pohybů aj. Pobyt v Bruselu byl hrazen z Grantu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků 2007 Fakulty Sportovních Studií při MU.

Žonglérské dovednosti Trávníková pak uplatňuje při výuce psychomotoriky na FSpS a PdF a nově i v rámci samostatného předmětu na katedře Sociální pedagogiky PdF.
Dílny žonglování (při nichž si účastníci mohli vlastnoručně vyrobit míčky) a žonglérské ukázky se svítícími pomůckami byly také součástí programu Noci vědců v prostorách brněnské hvězdárny a setkaly se s mnoha pozitivními ohlasy.

Zdroj: muni.cz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/7 (0 votes cast)
  • Twitter
  • Email
  • Blogger
  • RSS
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Čo to o Mižu

NINDŽA
Tento príspevok bol zaslaný do Všeobecné, Všetky a tagovaný , , . Spraviť záložku permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>