Žonglérsky slovník

Kaskáda (Cascade) – Základný vzor žonglovania s nepárnym počtom objektov. Hádžeme z jednej ruky oblúkom do druhej, akoby zvnútra tela.

Reverzná kaskáda (Reverse cascade) – Rovnako ako kaskáda, ale objekty hádžeme zvonku, nie zvnútra.

Fontána (Fountain) – Základný vzor žonglovania s párnym počtom objektov. Hádžeme a chytáme do rovnakej ruky.

Vnútorný kruh (Inside circle) – Objekty hádžeme v jednej ruke do kruhu. Vyhadzujeme zvnútra (od tela) smerom von. Pravá ruka v smere hodinových ručičiek, ľavá v protismere.

Vonkajší kruh (Outside circle) – Opačne ako vnútorný kruh. Pravá ruka v protismere hod. ručičiek, ľavá ruka v smere.

Stĺpce (Columns) – Hadzanie v jednej ruke kolmo hore, bez toho aby sme vytvárali kruhy.

Synchrónne (Synchronous) – Objekty hádžeme z oboch rúk naraz.

Asynchrónne (Asynchronous) – Objekty hádžeme postupne, najprv z jednej, potom z druhej ruky.

Siteswap – Čísla popisujúce jednotlivé triky. Napr. 3 je vyhodenie objektu ako v kaskáde s troma. 4 je vyhodenie ako vo fontáne so štyrmi. Multiplexy sú napísané v hranatých zátvorkách. (viac v článku o siteswapoch)

Flash – Vyhodenie a chytenie daného vzoru jeden krát.

Qualify – Vyhodenie a chytenie daného vzoru dva krát.

Sprcha (Shower) – Objekty hádžeme akoby do kruhu, z jednej ruky oblúkom do druhej a z druhej vodorovne posúvame objekt naspäť.

Polovičná sprcha (Half shower) – Z jednej ruky hádžeme objekty väčším oblúkom do druhej a z druhej menším oblúkom naspäť.

Multiplex – Hádžeme dva (viac) objekty z jednej ruky súčasne.

Backcross – Prehodenie loptičky poza chrbát.

Pinguin – Chytanie s vytočenou rukou. Prsty smerujú mimo tela na stranu a palec je pri tele.

Pazúr (Claw) – Chytanie loptičky dlaňou zhora.

Vidlička (Fork) – Chytanie na ukazovák a prostredník, dlaň je smerom dole.

Výkop (Kick up) – Vyhodenie objektu nohou.

Bordel (Mess) – Triky spojené s krížením rúk.

Výmena (Shuffle switch) – Rýchle prehodenie objektov v oboch rukách.

Cez rameno (Shoulder throw) – Hádzanie zozadu ponad rameno do rovnakej ruky.

Jojo (YoYo) – Hádžeme dve loptičly v jednej ruke. Loptičkou v druhej ruke držíme a nasledujeme ňou jednu z vyhadzovaných.

Sekanie (Chop) – Objekt chytáme v kaskáde trochu vyššie a hádžeme popod druhú ruku.

Slabošské (Wimpy) – Synchrónne hádzanie párnych čísel s x. Zapisuje sa do dvojíc v zátvorkách, x znamená prehodenie v danej výške do druhej ruky. Napr. (6,4x).

Flourish / Twirl – Manipulácia s kužeľom medzi prstami, prípadne okolo ruky. Kužeľ nevyhadzujeme.

Spin – Pretočenie kužeľa.

Double spin – Dvojité pretočenie kužeľa.

Polovičný spin (Half spin) – Vyhodenie kužeľa s polovičným pretočením a chytenie za hlavu.

Opačný spin (Reverse spin) – Vyhodenie kužeľa s opačnou rotáciou. (päta sa točí smerom k telu).

Flat – Vyhodenie kužeľa bez rotácie.

Passing – Žonglovanie dvoch a viac osôb, ktoré si medzi sebou prehadzujú objekty.

N-Count – Každý n-tý hod smeruje partnerovi v passingu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/7 (0 votes cast)
  • Twitter
  • Email
  • Blogger
  • RSS
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Čo to o Mižu

NINDŽA
Tento príspevok bol zaslaný do Tipy, Všeobecné, Všetky. Sprav záložku permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>